UPS

 Reklamacje związane z wykonaniem usługi kurierskiej przez UPS Polska Sp. z o.o. prosimy składać pisemnie na adres:

UPS Polska Sp. Z o.o.
Dział Prewencji i Likwidacji Szkód
ul. Prądzyńskiego 1/3
01-222 Warszawa

 faks: 22 534 07 28
e-mail: dipl@ups.com

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem usług UPS Polska Sp. z o.o. do rozpatrzenia reklamacji potrzebne będą następujące dokumenty:

 1. Pismo reklamacyjne z uwzględnieniem kwoty roszczenia oraz wskazaniem numeru rachunku bankowego
 2. Kopia dowodu nadania
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego wartość towaru – faktura zakupu lub w przypadku producentów towaru – kosztorys wytworzenia towaru
 4. Protokół szkodowy spisany z kurierem.
 5. Czas rozpatrzenia przez UPS reklamacji przesyłek krajowych to:
 6. 30 dni, licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, tj. zawierającej komplet wymaganych dokumentów od klienta.

Terminy reklamacyjne (w przypadku zgłoszenia reklamacji bezpośrednio u Przewoźnika):

 1. uszkodzenie/częściowa utrata – 14 dni
 2. termin na spisanie protokołu szkodowego – 14 dni
 3. zaginięcie przesyłki – 21 dni
 4. termin na uzupełnienie dokumentacji – 14 dni
 5. termin na złożenie odwołania – 14 dni
 6. nieterminowa realizacja usługi – 14 dni

Proces reklamacyjny zaczyna się w momencie wniesienia kompletnej dokumentacji.
Termin rozpatrzenia reklamacji składanych do przewoźników za pośrednictwem Sendit jest zgodny z regulaminami przewoźników.


Użytkownik może upoważnić serwis Sendit.pl do prowadzenia procesu reklamacyjnego.
W tym celu należy złożyć zgłoszenie reklamacyjne za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce MOJE PRZESYŁKI/ REKLAMACJE.

Reklamacje nie są przyjmowane telefonicznie.

W przypadku przekazania zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem Sendit.pl w całkowitym terminie rozpatrzenia reklamacji należy uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie i przekazanie przez serwis reklamacji do przewoźnika tj. 5 dni roboczych.