GLS Poland

Zgodnie z umową z GLS Poland, reklamacje związane z wykonaniem usługi kurierskiej można składać tylko i wyłącznie poprzez stronę internetową Sendit.pl
Zgłoszenia prosimy wprowadzać w zakładce MOJE PRZESYŁKI/ REKLAMACJE

Reklamacje nie są przyjmowane telefonicznie.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem usług GLS Poland Sp. z o.o. do rozpatrzenia reklamacji potrzebne będą następujące dokumenty:
a) kwota roszczenia wraz z uzasadnieniem,
b) dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia),
c) kopia PN (potwierdzenie nadania),
d) kopia protokołu o stanie Przesyłki/kopia protokołu szkody.
GLS Poland może zażądać od reklamującego dodatkowych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, w szczególności dokumentacji zdjęciowej,
e) upoważnienie serwisu Sendit.pl do prowadzenia procesu reklamacyjnego.

Przypominamy, że zgodnie z opisem usługi, GLS nie świadczy w zakresie współpracy z Sendit usług na rzecz osób fizycznych działających jako konsumenci.

Proces reklamacyjny zaczyna się w momencie wniesienia kompletnej dokumentacji.

Termin rozpatrzenia reklamacji składanych do przewoźników za pośrednictwem Sendit jest zgodny z regulaminami przewoźników.

Terminy wniesienia reklamacji:

  • uszkodzenie/częściowa utrata – 12 miesięcy
  • termin na spisanie protokołu szkodowego – 7 dni
  • zaginięcie przesyłki – 12 miesięcy
  • nieterminowa realizacja usługi – 30 dni
  • opłata dodatkowa z tytułu weryfikacji przesyłki przez firmę GLS (przeważenie, niestandardowa paczka) – 5 dni
  • termin na uzupełnienie dokumentacji – 14 dni
  • termin na złożenie odwołania – 14 dni

Terminy udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację:

  • Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia wniesienia reklamacji.

W przypadku przekazania zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem Sendit.pl w całkowitym terminie rozpatrzenia reklamacji należy uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie i przekazanie przez serwis reklamacji do przewoźnika tj. 5 dni roboczych.


Usługi świadczone przez Przewoźnika GLS dostępne są dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędącymi osobami prawnymi, a którym przepis szczególny przyznaje zdolność prawną. Przewoźnik GLS w zakresie współpracy z Operatorem nie świadczy usług na rzecz osób fizycznych działających jako konsumenci.