W celu uniknięcia problemów związanych z procesem reklamacyjnym zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące reklamacji. Zastosowanie poniższych wskazówek przyspieszy proces reklamacji i zwiększy szansę na pozytywne rozpatrzenie.

Reklamacje dzielą się na:

 • Reklamacje szkodowe,
 • Reklamacje faktur (związane są z dopłatami/audytami). 

Jeśli reklamacja została już złożona, należy wybrać odpowiednią pozycję z listy złożonych reklamacji lub przefiltrować np. po numerze listu, a następnie wybrać Szukaj.

Reklamacje faktur można złożyć:

 • elektronicznie – za pośrednictwem strony Sendit w zakładce Reklamacje w Panelu Klienta.

Zobacz poniżej, jak złożyć reklamację.

 1. Zaloguj się do Sendit i wybierz zakładkę Reklamacje.
 2. Wybierz kolejną zakładkę Reklamacje faktur i Złóż reklamację.
 3. Z listy rozwijalnej wybierz odpowiedni podtyp reklamacji i kliknij Dalej. W przypadku reklamacji finansowych interesują nas jedynie dopłaty.

Reklamacje Faktur: 

 1. Reklamacja faktury (dopłata),
 2. Reklamacja faktury – Odwołanie (dopłata). Wybieramy w sytuacji, kiedy otrzymamy decyzję reklamacyjną, z którą się nie zgadzamy.
 3. W następnym kroku system prosi o podanie nr faktury, do której zostały doliczone dopłaty.
 4. Z listy dostępnych reklamacji, wybierz/zaznacz w odpowiednim miejscu dopłatę, z którą się nie zgadzasz. Jeśli chcesz złożyć reklamację do kilku przesyłek jednocześnie, wybierz odpowiednie dopłaty z listy.
 5. Przesyłka anulowana. W sytuacji, gdy przesyłka została anulowana, a mimo tego dostałeś fakturę, złóż reklamację jak wyżej, ale na liście dostępnych reklamacji zaznacz: cenę podstawową, opłatę paliwową i dodatkowe usługi (jeśli były wybrane).
 6. Następnie po kliknięciu w przycisk Dalej system wyświetli listę pytań dodatkowych do przesyłki. Opcjonalnie można również dodać załączniki.
 7. Po złożeniu reklamacji zgłoszenie powinno być widoczne na liście dostępnych reklamacji. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 90 dni od momentu prawidłowego złożenia reklamacji.