W celu uniknięcia problemów związanych z procesem reklamacyjnym zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące reklamacji. Zastosowanie poniższych wskazówek przyspieszy proces reklamacji i zwiększy szansę na pozytywne rozpatrzenie.

Reklamacje dzielą się na:

 • Reklamacje szkodowe,
 • Reklamacje faktur (związane są z dopłatami/audytami). 

Poniżej zapoznasz się z informacjami dotyczącymi procedury składania i rozpoznawania reklamacji dotyczących faktur (reklamacji finansowych). Jeżeli potrzebujesz informacji na temat reklamacji szkodowych, kliknij tutaj.

Odesłanie do artykułu na temat reklamacji szkodowych.

Jeśli reklamacja została już złożona, należy wybrać odpowiednią pozycję z listy złożonych reklamacji lub przefiltrować np. po numerze listu, a następnie wybrać Szukaj.

Reklamacje faktur można złożyć:

 • elektronicznie – za pośrednictwem strony Sendit w zakładce Reklamacje w Panelu Klienta;
 • pisemnie – na adres Alsendo sp. z o.o. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;

Zobacz poniżej, jak złożyć reklamację.

 1. Zaloguj się do Sendit i wybierz zakładkę Reklamacje.
 2. Wybierz kolejną zakładkę Reklamacje faktur i Złóż reklamację.
 3. Z listy rozwijalnej wybierz odpowiedni podtyp reklamacji i kliknij Dalej. W przypadku reklamacji finansowych interesują nas jedynie dopłaty.

Reklamacje Faktur: 

 1. Reklamacja faktury (dopłata),
 2. Reklamacja faktury – Odwołanie (dopłata). Wybieramy w sytuacji, kiedy otrzymamy decyzję reklamacyjną, z którą się nie zgadzamy.
 3. W następnym kroku system prosi o podanie nr faktury, do której zostały doliczone dopłaty.
 4. Z listy dostępnych reklamacji, wybierz/zaznacz w odpowiednim miejscu dopłatę, z którą się nie zgadzasz. Jeśli chcesz złożyć reklamację do kilku przesyłek jednocześnie, wybierz odpowiednie dopłaty z listy.
 5. Przesyłka anulowana. W sytuacji, gdy przesyłka została anulowana, a mimo tego dostałeś fakturę, złóż reklamację jak wyżej, ale na liście dostępnych reklamacji zaznacz: cenę podstawową, opłatę paliwową i dodatkowe usługi (jeśli były wybrane).
 6. Następnie po kliknięciu w przycisk Dalej system wyświetli listę pytań dodatkowych do przesyłki. Opcjonalnie można również dodać załączniki.
 7. Po złożeniu reklamacji zgłoszenie powinno być widoczne na liście dostępnych reklamacji. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 90 dni od momentu prawidłowego złożenia reklamacji.

Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, do którego znajdą zastosowanie przepisy o prawach konsumenta, twoja reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej prawidłowego złożenia. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, termin na rozpatrzenie reklamacji finansowej wynosi 90 dni.

Jeżeli złożona reklamacja okaże się niekompletna lub nastąpi potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 14 dni. Termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna bieg od uzupełnienia zgłoszenia zgodnie z naszą prośbą.