Przesyłką pozasystemową określamy wszystkie zlecenia, które:

  • Klient złożył w systemie, ale nie wydrukował listu przewozowego, który powinien przykleić na przesyłkę. W takiej sytuacji kurier odbierając przesyłkę zmuszony jest wypisać tzw. list ręczny z nowym numerem,
  • są zwrotami do nadawcy bądź przeadresowaniami przesyłek w przypadku przewoźników, którzy dla tego typu zdarzeń nadają nowy numer listu.

W powyższych przypadkach, przewoźnicy obciążają nas kosztami zleceń.

Z racji braku odpowiednika, unikatowego numeru listu, w systemie (numer nadany podczas składania zlecenia jest inny niż ten, który został użyty do transportu) zlecenia te określamy jako pozasystemowe.

Obciążenia za listy pozasystemowe mogą następować z opóźnieniem. Wynika to z czasu niezbędnego na przypisanie listu pozasystemowego do prawidłowego konta Klienta. Zgodnie z prawem przewozowym, obciążenia za transport możemy dokonać do 12 miesięcy od daty nadania paczki.

List ręczny 

Wygenerowanie i umieszczenie na przesyłce etykiety pobranej z naszego systemu jest konieczne, aby uniknąć dopłat związanych z ręcznym pisaniem listu przewozowego przez kuriera, a także dodatkowych opłat naliczonych bezpośrednio przez przewoźnika. W sytuacji, kiedy nadawca nie umieści na przesyłce listu przewozowego pobranego z Sendit kurier może wypisać list ręczny, jednak za dane w nim zawarte (kwota pobrania bądź nr rachunku) odpowiada nadawca przesyłki i poświadcza ich prawidłowość podpisem. 

List spisany przez kuriera:

  • na firmę Sendit wiąże się z dodatkową opłatą naliczoną przez Sendit lub / i przewoźnika. 
  • bez wskazania płatnika, wiąże się z obciążeniem, najczęściej odbiorcy. Opłata za przesyłkę wg stawek standardowych przewoźnika.