Paczki krajowe

DPD

Maksymalna dopuszczalna długość paczki w transporcie krajowym wynosi 250 cm, a suma wymiarów (wysokość, długość, szerokość) – 300 cm. Do  każdej przesyłki obliczana jest waga wymiarowa (długość x szerokość x wysokość [cm] / 6000). Kategoria wagowa ustalana jest według wyższej wagi (rzeczywistej lub wymiarowej – jeżeli waga gabarytowa liczona ze wzoru nie przekracza 10 kg, do listu przewozowego wpisywana jest rzeczywista waga paczki).

Przesyłki krajowe, których długość jest większa niż 175 cm, ale nie przekracza 250 cm, można nadać w serwisie jako przesyłkę z elementem niestandardowym. Za element niestandardowy przewoźnik pobiera dodatkową opłatę.

W transporcie międzynarodowym dopuszczalna długość paczki wynosi 175 cm, suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki: max 300 cm = (2 x długość + 2 x szerokość + najdłuższy bok).

Maksymalna waga paczki 50 kg.

UPS Suma długości i obwodu musi być mniejsza niż 330 cm, przy czym najdłuższy z tych wymiarów nie może przekroczyć 270 cm.Dla każdej przesyłki jest obliczana waga wymiarowa (długość x szerokość x wysokość [cm] / 5000). Kategoria wagowa jest ustalana według wyższej wagi (rzeczywistej lub wymiarowej). Opłata naliczana jest jednakowo dla każdego elementu przesyłki.

Za przesyłki, których najdłuższy bok przekracza 100 cm a drugi dłuższy 76 cm, przewoźnik pobiera dodatkową opłatę za element niestandardowy.

Maksymalna waga paczki 70 kg.

InPost Ze względu na rozmiary paczkomatów dopuszczalne są trzy maksymalne wielkości paczek:

A – 80 mm x 380 mm x 640 mm,

B – 190 mm x 380 mm x 640 mm,

C – 410 mm x 380 mm x 640 mm.

Maksymalna waga paczki to 25 kg.

Poczta Polska Kurier48

Suma wszystkich wymiarów nie może przekroczyć 250 cm maksymalna długość paczki to 150 cm.

(a+b+c)<=250 cm, przy a= maks. 150 cm* * a oznacza długość, b – szerokość, c – wysokość

UWAGA!!!Paczka nie może być mniejsza niż 10 cm x 16 cm x 1 cm!

Maksymalna waga paczki 30 kg.

Poczta Polska Ekspres24  

Suma wszystkich wymiarów nie może przekroczyć 250 cm maksymalna długość paczki to 150 cm.

(a+b+c)<=250 cm, przy a= maks. 150 cm* * a oznacza długość, b – szerokość, c – wysokość

UWAGA!!!Paczka nie może być mniejsza niż 10 cm x 16 cm x 1 cm!

Maksymalna waga paczki 30 kg.

FedEx Przesyłki zawierające wyłącznie elementy o wadze do 70 kg. Maksymalna dopuszczalna długość paczki wynosi 200 cm, a dopuszczalna suma wymiarów (wysokość, długość, szerokość) 300 cm.

Dla każdej przesyłki jest obliczana waga wymiarowa (długość x szerokość x wysokość [cm] / 6000). Kategoria wagowa jest ustalana według wyższej wagi (rzeczywistej lub wymiarowej). Opłata naliczana jest jednakowo dla każdego elementu przesyłki. Za każdy element niestandardowy naliczana jest dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem.

Maksymalna waga paczki 70 kg.

UPS Access Point Maksymalna dopuszczalna długość paczki wynosi 97 cm, a dopuszczalna suma długości i obwodu – 330 cm.

Dla każdej przesyłki jest obliczana waga wymiarowa (długość x szerokość x wysokość [cm] / 5000). Kategoria wagowa jest ustalana według wyższej wagi (rzeczywistej lub wymiarowej). Opłata naliczana jest jednakowo dla każdego elementu przesyłki.

Maksymalna waga paczki 20 kg.

Paczki międzynarodowe

DPD Przesyłki zawierające wyłącznie elementy o wadze do 30 kg. Maksymalna dopuszczalna długość paczki wynosi 175 cm300 cm.

DPD nie przyjmuje do transportu paczek niestandardowych, których zewnętrzny kształt uniemożliwia stabilne ustawienie na niej następnych paczek.

UPS                    Suma długości i obwodu musi być mniejsza niż 330 cm, przy czym najdłuższy z tych wymiarów nie może przekroczyć 270 cm.

Za przesyłki, których najdłuższy bok przekracza 100 cm a drugi dłuższy 76 cm, przewoźnik pobiera dodatkową opłatę za element niestandardowy.

Przesyłki paletowe

DPD               Elementy tworzące jedną całość, umieszczone na palecie o wadze do 700 kg

Wymiary: podstawa 80 cm/120 cm, wysokość do 180 cm, przesyłka nie może wystawać poza obrys palety.

Wszystkie paczki przekraczające wagę 50 kg należy nadać jako przesyłkę paletową.

UPS Elementy tworzące jedną całość, umieszczone na palecie o wadze do 1000 kg

Wymiary: podstawa 80 cm/120 cm, wysokość do 200 cm, przesyłka nie może wystawać poza obrys palety.

Wszystkie paczki przekraczające wagę 70 kg należy nadać jako przesyłkę paletową.

FedEx Elementy tworzące jedną całość, umieszczone na palecie o wadze do 800 kg

Wymiary: podstawa 80 cm/120 cm, wysokość do 180 cm, przesyłka nie może wystawać poza obrys palety.

Wszystkie paczki przekraczające wagę 70 kg należy nadać jako przesyłkę paletową.