Wysokość opłaty paliwowej dla usług drogowych (dotyczy przesyłek krajowych i międzynarodowych drogowych) jest określana na podstawie średnich cen rynkowych oleju napędowego. Ceny paliwa podlegają wahaniom, dlatego opłata jest regulowana w dół lub w górę co miesiąc. Jej wysokość jest podawana z miesięcznym wyprzedzeniem.

Opłata jest wliczona w cenę usługi.