Sendit pobierze opłatę administracyjną, za każdą dodatkową interwencję wykonaną na prośbę Klienta (emaila lub telefon).

Opłata za dodatkową interwencję widoczna będzie na fakturze. Dodatkowo, po zalogowaniu się na konto, w zakładce Mój cennik, znajduje się wykaz opłat dodatkowych:

Dodatkowa obsługa ma zastosowanie TYLKO do poniższych interwencji (wykonanych na prośbę Klienta):

 • Potwierdzenie doręczenia. Usługa dodatkowo płatna. Szczegóły w zakładce Mój cennik po wybraniu przewoźnika/usługi,
 • Anulowanie pobrania po wydaniu przesyłki,
 • Zmiany pobrania po wydaniu przesyłki,
 • Dodanie pobrania po wydaniu przesyłki,
 • Ponowienie zlecenia,
 • Przeadresowanie po wydaniu przesyłki. Usługa dodatkowo płatna. Szczegóły w zakładce Mój cennik po wybraniu przewoźnika/usługi.

Przypominamy również o dodatkowych opłatach naliczanych przez firmy kurierskie. Dodatkowa opłata ma zastosowanie między innymi do:

 • Pusty podjazd – podjazd kuriera po zlecenie nieprzygotowane lub brak wydania przesyłki. 
 • Koszty uszkodzenia innych paczek podczas transportu z winy nieprawidłowego sposobu zapakowania przesyłki, np. zalanie. Opłata za wygenerowanie listu GLS – w przypadku anulowania zlecenia.

Jak wysyłać paczki, by unikać dopłat?

Przypominamy, że nadawca paczki odpowiada za jej mierzenie, ważenie, użycie opakowań dobrej jakości oraz odpowiednie oznaczenie.

Dodatkowo:

 • upewnij się, że wpisujesz poprawne dane adresowe nadawcy i odbiorcy,
 • sprawdź czy podajesz poprawną kwotę pobrania,
 • przeczytaj Regulamin firmy kurierskiej, zweryfikuj limity i co jest wykluczone z przewozu