Cykl rozliczeniowy to przedział czasowy, za który została wystawiona faktura.

Aby sprawdzić swój cykl rozliczeniowy, wybierz zakładkę Rozliczenia w Panelu Klienta. Informacja znajduje się w prawym górnym rogu, pod hasłem Fakturowanie.

Kiedy wystawiamy fakturę korygującą?

Fakturę korygującą wystawia się w sytuacji:

  • stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie,
  • udzielania rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej,
  • uznanej reklamacji finansowej lub szkodowej,
  • podwyższenia ceny.

Faktura korygująca wystawiana jest przez podatnika. Po wystawieniu jest dostępna w zakładce Faktury.