Fit to Travel

Celem firmy FedEx jest ciągłe dążenie do podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez terminowe doręczenia przesyłek, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Jednym z rozwiązań wspierających działania w obszarze jakości usług i bezpieczeństwa pracowników oraz współpracowników jest standard Fit to Travel, który wprowadzony został dla przesyłek FedEx.

Określenie Fit to Travel dotyczy paczki lub palety zapakowanej w wytrzymałe opakowanie, odpowiednie do jej rozmiarów i wagi w taki sposób, aby w transporcie nie stwarzała zagrożenia dla innych przesyłek oraz dla bezpieczeństwa pracowników i kurierów FedEx. Przesyłka jest oznaczona odpowiednimi naklejkami, zawiera uzupełniony list przewozowy, a wnętrze paczki wypełnione jest materiałem amortyzującym, który zapobiega przemieszczaniu się transportowanych towarów wewnątrz opakowania. Jeśli przesyłka nie spełnia kryteriów Fit to Travel ze względu na swoje właściwości lub sposób przygotowania, zostaje zakwalifikowana jako Unfit to Travel i nie może zostać przyjęta do transportu.

Przesyłka Unfit to Travel to przesyłka, która nie spełnia kryteriów Fit to Travel i nie może być przyjęta do transportu siecią FedEx, niezależnie od tego czy jest to przesyłka standardowa czy niestandardowa.

Poniżej załączamy instrukcje i zasady dotyczące paczek Fit to Travel.

Jak pakować przesyłki – wskazówki i porady.
Przygotuj przesyłkę w 5 krokach.

Uwaga!

Do 15 listopada 2020 r. będzie obowiązywał okres przejściowy, a po jego zakończeniu w momencie gdy opakowanie przesyłki nie będzie spełniało wymogów Fit to Travel, może dojść do odmowy przyjęcia przesyłki do transportu lub zaproponowane zostanie alternatywne rozwiązanie.

Nadanie paczki Unfit to Travel,  w przypadku uzgodnienia indywidualnego trybu transportu, rozliczone zostanie zgodnie z cennikiem firmy FedEx.

W przypadku braku nadania paczki, z powodu jej niewłaściwego przygotowania, naliczona zostanie opłata za Pusty podjazd.