Drodzy Użytkownicy

W związku ze zmianą polityki bezpieczeństwa firmy kurierskiej DPD Polska w zakresie obsługi przesyłek za pobraniem informujemy, że od dnia 1 grudnia 2014 roku nie ma możliwości korygowania kwot pobrania w dół, tj. ich zmniejszania bądź całkowitego anulowania po nadaniu przesyłki.

Jedyną drogą do obniżenia lub anulowania pobrania jest zwrot przesyłki do Nadawcy i jej ponowne nadanie z poprawną kwotą COD.

Obsługa korekt zwiększających wysokość kwoty pobrania pozostaje bez zmian i może mieć miejsce po przesłaniu pisemnej dyspozycji opatrzonej pieczęcią firmową i czytelnym podpisem Zleceniodawcy. Dodanie usługi pobranie w przypadku braku takiej usługi w zleceniu nie jest możliwe.

Przypominamy, że firma kurierska UPS Polska nie udostępnia możliwości korygowania kwot pobrań w zleceniach.

 

Zespół Sendit.