Drodzy Użytkownicy,

Firma przewozowa DPD Polska, zmieniła regulamin świadczenia usług. Zmianie uległ punkt:

12.1.1 W odniesieniu do Serwisu krajowego DPD CLASSIC:

(ii) pierwsza próba doręczenia Przesyłki podejmowana jest pierwszego dnia roboczego po dniu nadania Przesyłki, z zastrzeżeniem, iż wskazany termin podjęcia pierwszej próby doręczenia Przesyłki jest terminem przewidywanym, a DPD gwarantuje, że podejmie pierwszą próbę doręczenia Odbiorcy nie później niż w drugim dniu roboczym po dniu nadania takiej Przesyłki;

Oznacza to, że planowana pierwsza próba doręczenia Przesyłki podejmowana jest pierwszego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki

DPD gwarantuje, że podejmie pierwszą próbę doręczenia Odbiorcy nie później niż w drugim dniu roboczym po dniu nadania takiej Przesyłki.

 

Zespół Sendit