Aktualności

Maj 2013: Świąteczny harmonogram pracy DPD

Drodzy Użytkownicy,

W związku z wypadającymi na koniec maja dniami świątecznymi mogą nastąpić opóźnienia w terminach doręczeń w niżej wymienionych krajach oraz w tranzycie przez ich terytorium.

Dzień 27 maja (poniedziałek) jest dniem świątecznym w Wielkiej Brytanii.

Dzień 30 maja (czwartek) jest dniem świątecznym w Austrii, Polsce, części Niemiec oraz Szwajcarii.

 

Zespół Sendit