Sendit. Nadaje się najlepiej.


Drodzy Użytkownicy,

pragniemy poinformować, iż z dniem 05.10.2018 doprecyzowujemy regulamin serwisu Sendit.pl.

Zmiana dotyczyć będzie przesyłek niestandardowych nadawanych w ramach oferty Poczty Polskiej, tj. usług Kurier48 oraz Ekspres24. Tak jak dotychczas, nadawanie przesyłek niestandardowych pozostanie zakazane. Poczta Polska, w ramach współpracy z Sendit.pl, nie przyjmuje do przewozu przesyłek niestandardowych.

Zmiana regulaminu serwisu polegać będzie na dodatkowej opłacie występującej w razie złamania powyższej regulacji, tj. w razie fizycznego nadania przesyłki niestandardowej. W takiej sytuacji Zleceniodawca zostanie obciążony opłatą, której wysokość wyniesie 500% ceny podstawowej przesyłki.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi sposobu pakowania przesyłek: https://www.sendit.pl/centrum-informacji/pakowanie

Dzięki poprawnemu zapakowaniu, zgodnie z przekazanymi wytycznymi, unikniecie zakwalifikowania paczek jako niestandardowe, a tym samym dotkliwej dopłaty.

Z pozdrowieniami
Zespół Sendit


Sendit.pl